Kundak | Konular | Kitaplar

SOLAKLIK

Sağ el yerine, sol eli kullanma alışkanlığına verilen ad. iki elini aynı derecede ustalıkla kullanabilen Şahısların miktarı oldukça azdır. İnsanların birçoğu çoğu işlerinde sağ, bazı işlerinde de sol ellerini kullanmayı tercih ederler. Genellikle sol elini kullananların sayısı azdır. İşte bu kişilere «Solak» ismi verilir.

Solaklığın sebepleri hususunda çeşitli görüşler ileri sorulmuş, fakat kesin sebebi bulunamamıştır. irsiyetle geçtiğine inanılmaktadır. Beyindeki konuşma merkezi sağ elini kullananlarda sol beyin yarımktiresindedir, Solaklarda ise bu merkez, sağ beyin yarımküresinde dir. Solaklık, erkeklerde, kadınlara göre daha fazla görülmektedir. Solaklar, sağ gözlerini, sağ elini kullananlar ise, sol gözlerini daha ziyade kullanmaktadırlar.
Eskiden olduğu gibi solak çocuklara, sağ ellerini kullanmaları için yine baskı yapılmaktadır. Bu konu da telkin faydalı olabilir, fakat yapılacak bir aşın bas kı çocuğa menfî tesirler yapabilir. Solak çocuklara, sağ ellerini kullandırmak zor oluyorsa, hiç olmazsa sol elle kalemin tutuş şekli, kâğıdın yerleştirilme şekli öğretilmeli ve daha hızlı yazmaları temin edilmelidir. Solak olan çocuklarda, diğer çocuklara göre okuma zorluğu daha fazla görülmektedir.
Dînimizde bilhassa yeme ve içmede, sağ elin kullanılması ehemmiyet arzeder. Yine dînimizde, yeme, içme başta olmak üzere diğer nezih işlerin sağ elle, taharetlenmek gibi, işlerin de sol elle yapılması iste nir ve tavsiye edilir. Müslüman ülkelerde solaklığın daha az görülmesinin sebebi budur. Solaklık, telkinle bırakılabiliyorsa ihmal etmemeli, irsi, fizikî veya zihnî bir sebebe bağlı ise terkedilmesi için ısrar etmemeli ve böyle olanlar sırf bu sebepten hor görülmemelidir.