Kundak | Konular | Kitaplar

OKUL ÇOCUKLARI VE BULAŞICI HASTALIKLAR


Uzmanlar, «Okul döneminde çocuklar, bulaşıcı hastalıklarının tehdidi altındadır. Gereken tedbirler alınmadığı, dikkatli davranılmadığında sık sık hasta olurlar» diyorlar ve şu ikazı yapıyorlar :

«Bu dönemde, çocukluk çağı enfeksiyonları olan kızamık, kabakulak, boğmaca ve suçiçeği oranlarında artış görülür. Çocuklarda genellikle rastlanan ve beklenen bu enfeksiyonların, suçiçeği hariç hepsinin, koruma aşıları vardır, ilkokula başlamış bir çocuk, normal olarak zamanında aşıları yapılmışsa korunur. Su çiçeğine karşı ise, herhangi bir tedbir olmadığından dikkatli davranmak ve zamanında hekime başvurmak icabeder.

Yine bu çağlarda, çocuklarda, okulda hijyen, yani sağlığı koruyucu şartlara dikkat etmemeleri ve okul çevresinde açıkta satılan, temiz olmayan yiyecekleri yemeleri sonucu Gastro enterit, yani mide bağırsak bozukluklarına rastlanır. Belirtileri, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishaldir. Ateş olabilir ya da olmayabilir. Bu durumda, yapılması gereken şey, hastalığı yapan sebebe göre, fazla yağlı, şekerli ve posalı gıdalardan kaçınılacak bir diyet uygulamak, ağızdan bol su ve elektrolit denen tuz ihtiva eden, (ayran, çay gibi) gıdalar vermek, belirtiye göre kusma ve ishali önleyici (hekim tarafından verilen), ilâçları kullanmak ve istirahat ettirmektir.

Son senelerde yaygınlık gösteren bulaşıcı sarılık, temizlik şartlarına dikkat edilmediği takdirde, okul dönemindeki çocukların yakalanması muhtemel hastalıklardan bir diğeridir. Sarılık, iştah azalması, halsizlik, hafif ateş, karında ağrı ve daha sonra idrar renginde koyulaşma, göz aklarında ve deride sararma ile ortaya çıkar. Sarılıktan şüphe etmek için ille de vücutta ve gözde sararma olması gerekmez. Diğer belirtiler görüldüğünde de doktora başvurulmalıdır.»
Çocuk Hastalıkları