Kundak | Konular | Kitaplar

2B Arazileri Nasıl Alınır


Merakla beklenen 2b yasası yürürlüğe girdi..peki 2b arazileri nasıl satılacak..arazisi 2 b olan vatandaş araziyi devletten almak için neler yapmalı..
işte 2B arazilerin satış başvurusu
a) Satın alma talebini içeren dilekçe, > DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ <

b) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

c) Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge veya makbuz, (Başvurular T.C. Ziraat Bankasının tüm şubelerinden ve aynı Bankanın internet şubesinden “2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına” yatırılacak olup, bu bedeller herhangi bir hesap numarasına havale/EFT yoluyla ödenmeyecektir.)

c) Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

ç) Kullanıcı ile Akdi halefler beraberinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş kullanıcı veya mirasçılarından alınmış noter tasdikli yazılı muvafakatı ile,

d) Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,

e) Kullanıcıların son beş yıl için ödemiş oldukları ecrimisil bedeli bulunması durumunda buna ilişkin belgenin bir örneğini getirerek,

başvuruda bulunabilirler.

Başvuru süresinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde sona erecek olması nedeniyle, yasadan yararlanmak üzere başvuruda bulunacak vatandaşların ekte bulunan listede belirtilen başvuru tarihlerine uymaları, işlemlerin vatandaşlarımızın uzun kuyruklarda bekletilmeksizin en kısa sürede sorunsuz olarak sonuçlandırılması açısından büyük önem arz etmektedir.


Konular