Kundak | Konular | Kitaplar

YANLIŞ BİR ADET: EVDE KÖPEK BESLEMEK..


Prof. Dr. Fevzi Samuk, "Evde köpek beslemek Batı taklitçiliğidir" dedi. Cemiyetimizde insana verilmeyen sevginin; kediye, köpeğe vs hayvanlara verildiğini bildiren Prof. Samuk, sözlerine şöyle devam etti:
"Bizim örfümüzde hayvan sevgisi de, hayvan bes lemek de vardır. Meselâ ata, eşeğe,' köpeğe itibar da vardır. Ama yerli yerince..

Evin içine kedi alınır, kuş alınır; fakat köpek evde değil, kapıda beslenir. İnsanı mız, içinde köpek bulunan eve melâlkenin girmediğine inanır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öyla buyurmuşlardır. Âdet böyledir. Biz kendimize dönsek yapa cağımız budur. Köpeği evin içinden uzaklaştırırız. Ama Batı'ya özenti var. Bunun neticesi olarak da biz, köpeği bilhassa köpeği evlerin içinde besler olduk. Demek ki, sevginin yanlış kanalize edilmesi sözkonusu."
Prof. Dr. Fevzi Samuk, hayvanlara gösterilen aşırı sevgiyi de üç sebebe bağlıyor:
1. Cemiyetin yapısını teşkil eden her branşta oldu ğu gibi, sevgide de kendini gösteren sapma..
2. Batı'ya özentiden kaynaklanan moda gösterimi
3. Nefsimizin hükmetme arzusu