Kundak | Konular | Kitaplar

SİGARANIN ZARARLARI VE TİRYAKİLİK

Araştırmacı Claude Bernard, 1856 yılında tütün terkibinde bulunan nikotinin şiddetli bir zehir olduğunu isbatlamıştır. Bir köpeğin kalçasına üç damla nikotin enjekte edilmiş, arkasından köpekte sersemleme, bir tür sarhoşluk ve görme bozukluğu meydana gelmiştir. Az bir müddet beklendikten sonra yine köpeğin kalçasından üç damla nikotin daha zerkedilince hayvanda önce felç yapan bir kasılma tablosu görülmüş, birkaç dakika sonra da ölmüştür.
Nikotin zehirlenmesinde önce boğazda yanma, baş dönmesi bulantı, kusma, başağrısı, çarpıntı, yorgunluk sonra şuur kaybı görülür. Fakat akut nikotin zehirlen-mesi halinde ise solunum merkezi felç olur. Ani ölümler meydana gelir.
Nikotinin tıpta ilâç hammaddesi olarak kullanılması gibi durum da sözkonusu değildir. Nikotinin tıpta yeri yoktur.
Akla şöyle bir soru gelebilir: Günde iki paket sigara içtiği halde işinde gücünde milyonlarca insan var; hiçbirinin de yolda yürürken, pat diye düşüp öldüğü görülmüş mü?
Aslında nikotinden zengin tütünden yanılmış bir paket sigaranın ihtiva ettiği nikotin, bir insanı öldürebilir. Buna rağmen günde iki paket veya daha fazla sigara içenlerde zehirlenme belirtilerinin görülmeyişinin se-bebi, sigaraların hepsinin bir anda değil, aralıklı olarak içilmesi ve tütünün yanması ile nikotinin bir kısmı nın da yanarak parçalanması, ısının tesiri ile buharla-şarak dumanla havaya dağılmasıdır. Ancak geride kalan kısım solunan dumanla ağza ve ciğerlere dolmaktadır.

Bilindiği gibi vücut direncini arttıran, hastalıklara karşı mukavemetli olmasını sağlayan C vitaminidir.Çeşitli vesilelerle doktora başvuranların çoğu bu ve benzeri ilâçları kullanmıştır.
Sigara dumanında bulunan (CO) karbon monoksit, kandaki C vitaminini azaltmaktadır. Sigara dumanında bulunan karbon zerrelerinin ciğerlerdeki vitamin C'nin oksidasyonuna sebep olabileceği bildirilmiştir.
Sigara dumanı bir yönden damarları büzerek, diğer yönden kanda karbonmonoksit miktarını artırarak ve ayrıca solunum sisteminde meydana getirdiği hastalıklarla, kanın oksijienlenmesini azaltmak ve güçleştir-mekle, organların normal fonksiyonları, dolayısıyla genel sağlık için üç kat daha zararlı olur.
Yine tütünün yanması sonucu ortaya çıkan kadmi um, özellikle kalp ve dolaşım sistemi, solunum ve sinir sistemleri, sürrenal, pankreas, kemik iliği ve tes-tisler için (toksik) zehirli bir maddedir.
Tütün en çok sigara biçiminde içildiği için deney ve incelemeler de en çok sigara dumanı ile yapılmıştır. Bununla beraber pipo ve puro dumanı üzerinde yapılan in-celemeler bunların da kanserojen (kanser yapan) maddeleri, nikotini, hidrokarbon polisiklikleri ihtiva ettiklerini göstermiştir.
Tiryakilik, gerçek mânâda kişinin fizyolojik ve psikolojik yapısında yer etmiş, şuur altına uzanan bir alışkanlığın ifadesidir. Bu bir güncel alışkanlık, bir bağımlılıktır. Sonradan kazanılmış, bir huydur. Psikolojik bir esarettir.

Bedeni yapısı, karakteri, sosyal durumu, toplumdaki yeri bakımından tiryakilerin sigara karşısındaki davranış ve tutumları aynı değildir. Fakat incelemede kolaylık sağlaması, sigara içme ihtiyacı ve sebepleri bakımından tütün tiryakilerini dört grupta toplamamız mümkün.
1. grup tiryakiler, aralıklı olarak içerler. Sigara dumanını ciğerlerine çekmezler, dudak tiryakisidirler. Sosyal hayat gereği bazı hallerde, toplantılarda, bayramlarda, iyi ve kötü rastlantılarda sigara içerler.
Becerikli, olgun, yetenekli ve şahsiyet sahibi oldukları kanaatini vermek isterler. Yeni çevreye, gelenlere, yeni kural ve değişikliklere kolayca uyum gösterdikleri-ni sergilemeye çalışırlar. Kadın tiryakilerin ekseriyeti bu gruptandır. Diğer tabirle sosyal ihtiyaç gereği, fakat özenti ve fırsat tiryakileridir.
2. grup tiryakiler, ruhî ihtiyaçtan dolayı içerler. Tiryakilerin çoğu bu gruptandır. Bu tip tiryakiler çevre-nin kendileri üzerindeki menfi tesirlerini azaltmak ve çevreye müsbet etki uyandırmak maksadıyla sigara içerler.
3. grup tiryakiler, sensoryal (hissi) ihtiyacın tatmini için içerler. Aslında hangi sebeple içilirse içilsin, her sigara içişte şüphesiz bir zevk alma ve hoşlanma vardır. Bir farkla; bu gruptaki tiryakiler sigara içmenin her safhasında zevk duyarlar. Meselâ sigara paketinin açıl-ması, sigaranın tutulması, dudaklar arasına konması, kibrit veya çakmağın alevinde ucunun yakılması, acımtrak dumanların ağıza dolması, sonra onun ciğerlere çekilmesi, arkasından havaya üflenen dumanların türlü biçimler alarak dalgalanmsı büyük bir zevk verir.
4. grup tiryakiler, en ağır bölümü teşkil ederler. it kotin ihtiyacı sebebiyle içerler. Bunlar nikotine bağımlı tiryakilerdir.