Kundak | Konular | Kitaplar

SAĞLIK DÜŞMANI SİGARA

Dünya Sağlık Teşkilâtı, çok önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiş olan sigara salgını konusunda başarılı ve kalıcı sonuçlar alınması nın ancak hekimlerin konuya sahip çıkmasıyla mümkün olabileceğini belirterek bilgilerle ikazda bulunuyor:
Sigara: Tüm kanser çeşitlerinin yüzde 33'ünden, akciğer kanserlerinin yüzde 90'ından, solunum yollarının kanser dışı hastalıklarının yüzde 75'inden, kalp damarları hastalıklarının yüzde 25'inden sorumludur.
Sigara : Solunum yollarında? hücre harabe yetine, iltihabî gelişmelere, inatçı öksürüğe ve üst solunum yolları hastalıklarına, damar siste minde; elâstikiyet bozukluğuna, damar duvarlarının kalınlaşmasına, damar tıkanmalarına ve yüksek tansiyona (bunlara bağlı olarak da kalp, hastalıklarına ve organların beslenme bozukluklarına) yol açar.
Sigara: Kadınlarda, düşüklere, ölü doğumlara, düşük ağırlıklı bebek doğumlarına ve adetten erken kesilmeye, hem erkek hem kadında üreme hücrelerinin bozukluklarına sebep olur.
Sigaraya erken yaşta başlayanlarda akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlere göre onbeş kat daha fazladır.
Sigara içenlerin eşlerinde akciğer kanseri tehlikesi, içmeyenlerin »eşlerine göre, çocukların da akciğer hastalıkları tehlikesi, içmeyenlerin çocuklarına göre iki kat fazladır.
Sigara tüketimi, gelişmiş ülkelerde yılda yüzde 1,1 azalırken, gelişmekte olan ülkelerde yılda yüzde 2,1 artmaktadır.