Kundak | Konular | Kitaplar

ÇOCUKLARDA 1 YAŞINA KADAR AŞILAMA TAKVİMİ

Bebeğin doğumundan sonra muntazam aşılamalar hayatî önemi haizdir. Bu aşılama lar ile pek çok hastalığa karşı çocuk korunabildiği gibi felç oluşumu gibi komplikas yonlar önlenebilir. Aşıların en hafif deyimle yararı hastalığın daha selim ve çabuk geç mesini sağlamasıdır.
İlk yapılacak aşı BCG'dir. Bu aşı doğumu takiben ilk ay içinde yapılmalıdır. Birinci ay dan sonra ancak PPD testi sonucu yapılabilir. Bu aşı vereme karşı koruyucudur. Sadece verem savaş' dispanserlerinde yapılmaktadır.
İkinci aydan sonra difteri- boğmaca-tetanos (karma aşı) aşıları ve polio (çocuk felci) aşılarına başlanmalıdır. Bu grup aşılar ortalama ikişer ay arayla toplam üç defa yapılmalıdır. Yani 4. ve 6. aylarda da yapılmalıdır. Ağızdan verilen polio aşısı sırasında çocuğa klorlu su verilmemelidir. Çünkü bu aşı zayıflatılmış canlı aşıdır. Klor virüsü öldüreceğinden aşının koruyuculuk etkisi azalabilir.

Konular