Kundak | Konular | Kitaplar

ÇOCUĞUN SAĞLIĞI ANA RAHMİNDE BAŞLAR

Sağlıklı bir çocuk eğitimi ancak sağlıklı bir çocuğa sahip olmama 'başlar. Annenin sağlığı ile çocuğun sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Çocuğun, bedenen ve zihnen sağlıklı bir şekilde gelişmesi, anne rahmine düşmesiyle başlayan süre ile paraleldir. Bu sebeple anne adaylarının şu hususlara îtinâ-a ile riâyet etmeleri gerekmek tedir
1) Bulaşıcı hastalıklara' yakalanmamak için âzamî gayret sarfetmelidirier. Kapalı ve kalabalık yerlerden, hastalıklı kişilerden mümkün mertebe uzak durmalıdır.
2) Stresli, sinirli ve sıkıntılı bir hamilelik dönemi geçirmelerinin, doğacak çocuklarının beden ve ruh sağlığına kötü yönde tesir edeceğini bilmeleri gerekmektedir. Tıbbî araştırmalar göstermiştir ki, çocuğa anne karnında besleyen anneye bağlı göbek kordonu sinirli ve üzüntülü anlarda kasılmakta, bebeğin ihtiyacı olan besinler, bebeğin vücuduna geçememektedir. Bu da bebeğin bedenî ve zihnî gelişimini engellemektedir

Konular