Kundak | Konular | Kitaplar

AVUCUNU YALAMAK


Umduğumuz-beklediğimiz bir nimet ele girmediği zamanlarda söylediğimiz bu, "Avucunu yalamak" tâbiri, eskiden kadınlar arasında yaygın iken, bilâhare çıkış noktası unutulup, erkekler tarafından da kullanılır olmuştur.

Eskiden hâmile kadınların aşerme (gebe kadınların bazı yiyecekleri fazla arzu etmesi ve bazılarından da tiksinmesi hastalığı, aşyermek) devreleri ile bebekli hanımların süt dönemlerinde, canları çekip de ulaşamadıkları bir şey olursa, göğüslerinin şişeceği veya sütlerinin kesileceğine dair bir inanış mevcut imiş.

Fakirlik, yasaklama, sıhhî zarûretler v.s. sebeplerden dolayı bir şeyi canı çektiği halde ondan tadamayan bir kadın, sanki onu tadıyormuşçasına sağ avucunun içini yalar ve böylece nefsini köreltir, istediği nimeti yediğini farz edermiş.

Aynı tatbikatın çocuklara müteveccih bir versiyonu da, imrendikleri yiyecekten onlara bir tadımlık da olsa ikrâm etmektir. Eğer ikrâm edilmezse çocuğun bir yerlerinin şişeceği söylenir ki, gâliba kadınların göğüs şişmesi ile aynı olsa gerektir.