Kundak | Konular | Kitaplar

ANNE SÜTÜ ZEKÂYI ARTIRIYOR

İngiliz tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir yazıda anne sütüyle beslenen bebeklerin daha zeki olduğu ileri sürüldü.

Sekiz yaşındaki çocuklara uygulanan zekâ testinde, anne sütüyle beslenenlerin mama ile beslenenlere göre 8 puan fazla aldıkları belirtilen yazıda, Cambridge Dusn Beslenme Merkezi'nden Dr. Alan Lucas ve arkadaşları 1982 ile 1985 yılları arasında doğan ve değişik şekilde beslenen 900 çocukla alâkalı müşâhedelerinde anne sütü verilen grupta; konuşma kabiliyeti, performans ve zekâ testlerinde 8.3 puanlık üstünlüğe sahip olduklarını buldular.

Araştırmacılar bu farkın, anne sütünün özelliklerin den ve çocuğun, şişe yerine memeden beslenmesinden kaynaklanabileceğini belirttiler. Anne sütü, beyin ve sinir sisteminin yapısında bulunan esansiyel yağlar ihtivâ ediyor. Anne sütündeki tlroid hormonu ve diğer tıbbî maddeler de beynin gelişimine müsbet yönde tesir ediyor. Anne sütü ayrıca, çocukta bazı hastalıklara kar şı da direnç sağlıyor.