Kundak | Konular | Kitaplar

ANNE SÜTÜ DAİMA EN ÜSTÜN

Aciz ve muhtaç bir durumdayken insanın imdadına gönderilen anne sütü, bebeğin bütün ihtiyaçlarıgörüp gözetilerek hazırlandığından, suni sütlerle kıyaslanmayacak derecede üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlükler kısaca şöyledir:
* Anne sütü çocuğun içebileceği sıcaklıktadır.
* Annede hastalık yoksa anne sütü sterildir.
* Sindirimi kolaydır.
* Anne sütüyle beslenmede allerjik problemler çok az ortaya çıkar. Çünkü yabancı protein miktarı oldukça azdır.
* Kolontrumun (ilk sütün) alınmasıyla üst solu-num yolu ve barsak hastalıklarına yakalanma nisbetinin 7 kat azaldığı yapılan araştırmalardan anlaşılmak-tadır.
* Bebeğin bağırsak florası kolayca teşekkül eder.
* Anne sütünün kullanılmasıyla demir eksikliği ane-
misi riski oluşmaz.
* Anne sütü adete canlıdır. Bütün terkibi devamlı değişir. Emmenin başlangıcında yağı azdır. Emmenin sonuna doğru yağı giderek artar ve böylece çocuğun doyumu sağlanır. Hatta sütün terkibî onu emen ço-cuğun yaşına göre bile değişîr. Ayrıca sabahleyin yağ miktarı yüksek akşama doğru giderek azalır ki, geceleyin hazmı kolay olup, çocuğu rahatsız etmez.

* Çocuk anne sütünü doyuncaya kadar emer. Diğer suni besleyicilerde çocuğun iştahı ayarlanamaz.
* Anne ile çocuk arasındaki ruhî sevgi bağları meme vermede başlar.
* Anne sütünde laktoferrin vardır. Bu da mikropların üremesini durdurur.
* Anne sütünde bulunan lizin direk olarak bakterileri öldürebilen koruyucu tesire sahiptir. Ayrıca bu madde immün antikorların yapımını da sağlayarak koruyu-cu tesirini dolaylı olarak da sürdürür.
* Barsaktaki demir, laktoferrine bağlanarak emilir. Laktoferrin anne sütünde boldur, onun için anne sütüyle beslenenlerde demir eksikliği anemisi (kansızlığı) olmaz, inek sütünde laktoferrin çok az olduğundan inek sütüyle beslenen çocuklarda hem demir eksikliği anemisi, hem de bağırsaktan gizli kanama olabilir.
* Anne sütünde hastalıklara karşı koruyucu fonksiyonu olan immunoglubulinler vardır. İmmunoglubulin A mide asidine dayanıklıdır ve böylece barsaklara geçerek emilir ve koruyucu fonksiyon yapar.
* Sütte çöken proteinlere kazein denir. Bunlar çökünce ağlar yaparlar ve kalsiyumdan da oldukça zengindirler. Anne sütü midede küçük parçalar halinde çöker ve sindirimi kolaydır. İnek sütü ise midede büyük parçalar halinde çöker, dolayısıyla da sindirimi zordur.
* Bu iki sütün içindeki aromatik amino asitler farklı olduğundan bu iki sütün kokuları da farklıdır.
* Anne sütünde klaktoglikoproteinler, mineraller, A,C,D vitaminleri vardır.